Koło SEP nr 10
przy Zespole  Szkół nr 2
Przejdź do treści

Menu główne:


Strona dostępna w wersji bezpiecznej https://www.sep10.wroclaw.pl/ – czyli stronę korzystającą z certyfikatów SSL.

                             Strona w budowie :)

                                     UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA  !!!!

Informacja dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum

                Witamy  w nowym Roku Szkolnym 2021/2022

Uczniowie pełnoletni będą mogli uczestniczyć w kursie przygotowującym do EGZAMINU Kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie grup: elektroenergetycznych.

Kurs jest odpłatny - informacje szczegółowe będą umieszczone w gablocie na 1 piętrze przy sali 32

(oferta promocyjna dla uczniów i absolwentów).

Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym i wydaniem świadectw kwalifikacyjnych

za dodatkową opłatą (obecnie opłata ta wynosi 301,00 zł).
Opłata za kurs może ulec zmianie.
Informacje szczegółowe o kursie u p. Gierza i Kowalskiego.


Pracodawcy wymagają uprawnień SEP do 1kV. Posiadanie ich w zakresie eksploatacji samochodów elektrycznych i hybrydowych jest niezbędne.

Planowane uruchomienie kursu marzec 2022 po zebraniu grupy chętnych.Opłatę za egzamin w wysokości 260 zł należy dokonać na Konto bankowe Oddziału:

SANTANDER Bank Polska SA: 29 1090 2398 0000 0001 0279 1221
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
z dopiskiem: Kurs ZS2 K10, imię i nazwisko kursanta
Wpłaty dokonać najpóżniej na 2 dni przed egzaminem.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie komisji egzaminacyjnej dowodu wpłaty za egzamin i dowodu osobistego.
Opłaty i czas szkolenia tak wyglądają w Oddziale Wrocławskim SEP

"Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej."
                                      Fragmetnt Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Koło SEP nr 10 powstało w listopadzie 2010 w celu szerzenia edukacji elektrycznej, popularyzacji norm dla uczniów i nauczycieli oraz absolwentów szkoły.

Uczniowie z inicjatywy członków koła -   nauczycieli -   brali udział w konkursach i olimpiadach.

Zakresem działalności SEP obejmuje szeroko rozumianą mechatronikę (elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego